قلمرو یک دختر ایرانی آری آری ، زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست ورنه ، خاموش است و خاموشی گناه ماست! http://zendegieejbari.mihanblog.com 2020-02-17T08:15:52+01:00 text/html 2017-11-30T19:07:08+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com sheyda @ بازگشت http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2246 سلام من برگشتم...! text/html 2016-02-26T10:25:29+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com sheyda @ دشمن را زیر بند انگشت له می کنیم http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2244 <p><a href="http://www.yortme.ir/" target="_blank"><img width="260" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-951" alt="www.yortme.ir" src="http://www.yortme.ir/wp-content/uploads/2016/02/photo_2016-02-25_01-25-44-260x300.jpg"></a></p><h3><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>رهبر انقلاب : هرکس به عزت ایران علاقمند است </strong></span></h3><h3><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>باید در این انتخابات شرکت کند و می کند!</strong></span></h3> text/html 2016-02-20T18:10:25+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com sheyda @ نبایداشک بریزی.. http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2243 <font color="#3c1e13" face="Arial" style="font-size: 18pt;"><font color="#000" face="Tahoma" style="font-size: 8pt;"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><p align="center"><font color="#ffffff"></font><br><strong><font size="3">وقتی نیست نبایداشک بریزی..</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3">بایدبگذاری بغض ها روی هم جمع شوند وجمع شوند..</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3">همین ها تورا میسازد…</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3">سنگت میکند درست مثل خودش…</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3">باید یادت باشد حالا که نیست اشکهایت را ندهی هرکسی پاک</font></strong></p><p align="center"><br><strong><font size="3">کند… میدانی؟</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3">آخر هرکسی لیاقت تو و اشکهایت را ندارد…</font></strong> </p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-02-11T16:14:23+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com sheyda @ مراحل مرتب کردن خانه http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2242 <p align="center"> <br></p><p align="center" class="imgarticle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <img title="مرتب کردن خانه،نحوه مرتب کردن خانه" style="width: 400px; height: 263px;" alt="مراحل تمیز کردن خانه,اصول تمیز کردن خانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou13174.jpg"> </strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>با چند گام ساده به راحتی خانه شلوغتان را مرتب کنید</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>در این مقاله با چند گام ساده به شما یاد می دهیم به راحتی خانه ی شلوغتان را مرتب کنید.</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" class="imgarticle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <img title="مراحل تمیز کردن خانه،اصول تمیز کردن خانه" style="width: 400px; height: 300px;" alt="مرتب کردن خانه,نحوه مرتب کردن خانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou13175.jpg"> </strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>برای مرتب کردن خانه هدفی کلی را تعیین کنید</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">یک هدف کلی برای خود تعیین کنید</span><br>هدف مهم است زیرا به ما کمک می‌کند در ذهنمان نسبت به چیزی که می‌خواهیم به آن برسیم یک ذهنیت داشته باشیم. هدف شما از مرتب سازی شخصی است اما می‌تواند مثلاً پیدا کردن راحت‌تر وسایل و یا زیباتر دیده شدن فضا باشد.<br><br></strong></font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" class="imgarticle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <img title="نحوه مرتب سازی خانه،راههای تمیز کردن خانه" style="width: 400px; height: 300px;" alt="مراحل مرتب کردن خانه,آشنایی با نحوه مرتب کردن خانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou13176.jpg"> </strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>شما برای مرتب کردن خانه به چهار کارتن نیاز دارید</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">ابزار کار را آماده کنید</span><br>وسایل لازم شما برای مرتب کردن اتاق ساده است. شما نیاز به چهار کارتن دارید. گروه‌بندی این کارتن‌ها باید چهار دسته‌ی زیر باشد:</strong></font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دورریختنی</span><br><span style="color: rgb(128, 0, 0);">فروش. بخشیدن به کسی</span><br><span style="color: rgb(128, 0, 0);">نگهداری</span><br><span style="color: rgb(128, 0, 0);">جمع کردن</span><br><br></strong></font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" class="imgarticle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <img title="مراحل مرتب کردن خانه،آشنایی با نحوه مرتب کردن خانه" style="width: 400px; height: 300px;" alt="نحوه مرتب سازی خانه,راههای تمیز کردن خانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou13177.jpg"> </strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>ابتدا یک اتاق را برای مرتب کردن انتخاب کنبد</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">یک اتاق را انتخاب کنید</span><br>حالا وقت آن رسیده که اتاقی را برای مرتب کردن انتخاب کنید. شما خودتان را بهتر از هر فرد دیگری می‌شناسید. اگر انگیزه و انرژی زیادی دارید بزرگترین اتاق را برای شروع انتخاب کنید. شاید مجبور شوید مرتب کردن آن را به چند بخش کوچکتر تقسیم کنید. کار خود را به چندین پروژه‌ی کوچکتر تقسیم کرده و سعی کنید چند مورد از آن ها را امروز تمام کنید.<br><br></strong></font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" class="imgarticle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <img title="نحوه مرتب کردن خانه،مراحل تمیز کردن خانه" style="width: 400px; height: 300px;" alt="اصول تمیز کردن خانه,روش های تمیز کردن خانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou13178.jpg"> </strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>برای مرتب کردن هر اتاق زمانی را برنامه ریزی کنید</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">برنامه‌ی زمانی قرار دهید</span><br>یافتن زمان کار سختی است. همه‌ی ما مشغله‌ی زیادی داریم. زمانی که می‌خواهید زمانی برای مرتب کردن اتاق خود بگذارید باید برنامه‌ی خود را برداشته و زمانی را برای کارتان در نظر بگیرید. مثلاً داشتن بچه‌ی کوچک باعث می‌شود زمان مرتب کردن خانه را وقتی بگذارید که او خوابیده است. و یا بین کارهای خود 15 دقیقه روزانه وقت آزاد پیدا کنید تا به این کار اختصاص دهید.<br><br></strong></font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" class="imgarticle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <img title="اصول تمیز کردن خانه،روش های تمیز کردن خانه" style="width: 400px; height: 300px;" alt="نحوه مرتب کردن خانه,مراحل تمیز کردن خانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou13179.jpg"> </strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>اتاق را مرتب کنید مرتب کردن یعنی قرار دادن وسایل در چهار جعبه‌ای که آماده کرده بودید</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">اتاق را مرتب کنید</span><br>مرتب کردن یعنی قرار دادن وسایل در چهار جعبه‌ای که آماده کرده بودید. "دورریختنی ها" گروهی از وسایل هستند که دیگر موردنیاز شما نمی‌باشند. "فروشی/اهدایی" وسایلی‌اند که ارزش نگهداری دارند اما نه در خانه‌ی شما. این‌ها شامل وسایلی هستند که می‌خواهید به دیگران اهدا کنید. گروه سوم "نگهداری" است. این گروه به وسایلی اختصاص دارد که گاه ممکن است مورد استفاده‌ی شما قرار گیرد. آخرین گروه وسایلی است که در خانه‌ی شما جای خاصی دارند و اغلب مورد استفاده‌اند.<br><br></strong></font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" class="imgarticle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <img title="آشنایی با نحوه مرتب کردن خانه،نحوه مرتب سازی خانه" style="width: 400px; height: 300px;" alt="تمیز کردن خانه, مراحل مرتب کردن خانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou13180.jpg"> </strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>وسایلی که در جعبه‌ها ریخته‌اید باید قبل از آنکه نظرتان تغییر کند مرتب شوند</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">وسایل مانده را مرتب کنید</span><br>وسایلی که در جعبه‌ها ریخته‌اید باید قبل از آنکه نظرتان تغییر کند مرتب شوند. تصمیم اول شما اغلب بهترین تصمیم است. زباله‌ها را برداشته و بیرون بگذارید. وسایلی که می‌خواهید به دیگران بدهید را به دست آن‌ها رسانده یا در جای مناسبی قرار دهید. وسایلی که می‌خواهید جمع کنید را جعبه کرده و کنار بگذارید. وسایل دکوری و آن‌هایی که می‌خواهید در دسترس داشته باشید را در جای خود قرار دهید.<br><br></strong></font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" class="imgarticle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <img title="تمیز کردن خانه،مراحل مرتب کردن خانه" style="width: 400px; height: 300px;" alt="آشنایی با نحوه مرتب کردن خانه,نحوه مرتب سازی خانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou13181.jpg"> </strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>پس از مرتب شدن اتاق کمی نشسته و از دیدن اتاقی که مرتب کرده‌اید لذت ببرید</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">موفقیت خود را ببینید</span><br>پس از مرتب شدن اتاق از آن عکس بگیرید. می‌توانید آن را برای دوستان خود بفرستید. کمی نشسته و از دیدن اتاقی که مرتب کرده‌اید لذت ببرید.</strong></font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" class="imgarticle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <img title="راههای تمیز کردن خانه،مرتب کردن خانه" style="width: 400px; height: 300px;" alt="نحوه مرتب سازی خانه,نحوه مرتب کردن خانه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou13182.jpg"> </strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>پس از دیدن موفقیت خود انرژی گرفته‌اید، حالا وقت آن رسیده که به اتاق بعدی بروید</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);">دوباره شروع کنید</span><br>پس از دیدن موفقیت خود انرژی گرفته‌اید. حالا وقت آن رسیده که به اتاق بعدی بروید. از مهارت‌هایی که در زمان مرتب کردن اتاق قبل یاد گرفته‌اید استفاده کنید. همان مراحل بالا را دنبال کنید. این کار را تا زمانی ادامه دهید که به هدف خود رسیده و خانه‌ی شما کاملاً مرتب‌شده باشد.</strong></font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 128, 128);"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>منبع : wiki.5040.ir</strong></font></span></p> text/html 2016-02-11T15:51:58+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com sheyda @ مسواک زدن در بارداری http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2241 <p align="center"> <br></p><p align="center" class="imgarticle"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <img title="مسواک زدن در بارداری,مسواک زدن,راههای مسواک زدن" style="width: 380px; height: 225px;" alt="مسواک زدن در بارداری,مسواک زدن,راههای مسواک زدن" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba2875.jpg"> </strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;بهترین روش تمیز كردن دندان‌ها برای زنان بارداری كه در زمان مسواك زدن دچار تهوع می‌شوند شست و شو با آب نمك است.</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;رئیس انجمن دندانپزشكی كودكان ایران گفت: مراجعه به دندانپزشك در دوران بارداری و شیردهی بر خلاف تصور بسیاری از خانم‌ها و انجام درمان‌های دندانپزشكی در طول دوران بارداری و شیردهی برای كودك آنها هیچ خطری ندارد اگر چه در مورد نوع درمان و زمان انجام آنها اولویت‌ها و الزاماتی وجود دارد ولی زنان بارداری كه در زمان مسواك زدن دچار تهوع می‌شوند باید از شست و شوی دندان‌ها و لثه خود با آب نمك استفاده كنند.</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>وی افزود: در دوران بارداری تغییرات هورمونی بدن مادر او را مستعد ابتلا به بیماری و التهاب لثه می‌كند، روی همین اصل دندانپزشكان به زنان حامله توصیه می‌كنند بیش از سایر دوران زندگی به رعایت بهداشت دهان و دندان خود بپردازند و نباید به دلیل برخی موارد از بهداشت دهان و دندان خود غافل شوند.</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>گلپایگانی اظهار داشت: این توصیه زمانی جدی‌تر می‌شود كه مادران جوان به دلیل دغدغه‌های تازه‌ای كه در جریان زندگی مشمول آن شده‌اند از انجام بسیاری از وظایف روزانه خود نظیر مسواك زدن و شست ‌و شوی دهان غفلت می‌ورزند ولی آنان می‌توانند در صورت استفاده نكردن از مسواك كه در برگیرنده خمیر دندان نیز هست از آب نمك و در صورت لزوم هفته‌ای یكبار نیز از دهان شویه استفاه كنند.</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>وی تصریح كرد: مراجعه دوره‌ای به دندانپزشك برای بررسی وضع سلامت دندان‌ها توصیه دیگر دندانپزشكان به زنان حامله و شیرده است تا پوسیدگی و بیماری‌های احتمالی دهان و دندان آنان در همان مراحل ابتدایی متوقف یا درمان شود و نیاز به درمان‌های پیچیده و پرهزینه در این دوران مرتفع شود ولی زنان بارداری كه نمی‌توانند از مسواك و خمیر دندان برای بهداشت دهان و دندان استفاده كنند می‌توانند از آب نمك كه بسیار ارزان و همچنین بی خطر و فاقد مواد شیمیایی است بهره ببرند. رئیس انجمن دندانپزشكی كودكان ایران خاطرنشان كرد: استفاده از آب نمك برای زنان بارداری كه نمی‌توانند در زمان حاملگی از مسواك و خمیر دندان به دلیل تهوع و دیگر مسائل استفاده كنند می‌تواند پلاك موجود در دندان‌های آنان را از بین ببرد و بهداشت دهان آنان حفظ شود.</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong> <br></strong></font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><strong>منبع:farsnews.com</strong></font></span></p> text/html 2016-01-14T04:04:35+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com Amir javan Amir Javan - Eshgh http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2240 <p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="direction: rtl;"><strong style="direction: rtl;">دانلود آهنگ جدید</strong><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">&nbsp;</span><span style="direction: rtl; color: rgb(0, 0, 255);">امیر جوان</span></span></span></span><span style="direction: rtl;">&nbsp;به نام&nbsp;</span><span style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);">عشق</span></span></p><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0);">( ترانه : اشکان اعجاز / آهنگ : امیر جوان / میکس مسترینگ : حامد تمیزکار )</span></p><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);">.:: تهیه شده در استدیو امیر جوان ( کبیر رکورد ) ::.</span></p><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);"><img title="امیر جوان - عشق" src="http://s7.picofile.com/file/8233246018/Amir_Javan_Eshgh.jpg" alt="دانلود آهنگ امیر جوان به نام عشق" width="500" height="529" style="direction: rtl; border: none; margin: 6px 0px 0px;"></span></p> text/html 2016-01-11T06:29:58+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com REZA_ZDR مرکز کنترل شما بیرونی است یا درونی؟ http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2239 <div class="activity_pics_wrapper clearfix"><div class="activityListRow_userWall_pic activityListRow_userWall_mainPic clearfix"><b><font size="4"><span><img src="http://www.razemehrabani.ir/images/900608_80091408.jpg"></span></font></b></div></div><p><b><font size="4">کشاورزی که برای دروکردن علف به مزرعه رفته بود بعداز کمی کار احساس خستگی کرد و گوشه ای دراز کشید و خوابید. در همین زمان "شانس" که از آن طرفها رد می شد او را دید و بالای سر کشاورز رفت و گفت:<br> او وقتی که باید کار کند خوابیده است. هوا ابری است و به زودی باران می آید و او با خوابیدن نمی تواند قبل از اینکه باران بیاید علفها را درو کند و به انبار ببرد.<br> آنوقت تمام سرزنشها را به من می کند و می گوید این از شانس بد من است که کار ها مانده است. لعنت به این شانس.<br></font></b> <b><font size="4"><br> نتیجه<br></font></b> <b><font size="4"><br> افراد به دو گروه تقسیم می شوند :<br></font></b> <b><font size="4"><br> 1- کنترل درونی ها: کسانی که موفقیت یا شکستهای خود را به خود نسبت می دهند. آنها فکر می کنند که مسئول زندگی خویشند و کیفیت زندگی به انتخابها و تلاشهایشان بستگی دارد. شعار آنها این است: تقصیر ماست نه تقدیر ما.<br></font></b> <b><font size="4"><br> 2- کنترل بیرونی ها: افرادی که علت موفقیت و یا شکستهای خود را<br> به عوامل بیرونی از جمله شانس، تقدیر و سختی شرایط اسناد می دهند. فرد با کنترل بیرونی تمایل دارد که کنترل رفتارهایش را به نیروهای خارج از توان و اراده اش نسبت دهد. او برخلاف کنترل بیرونی ها معتقد است ما کنترلی برسرنوشت خود نداریم.<br></font></b> <b><font size="4"><br> حال این سوال مطرح است:<br> مرکز کنترل شما بیرونی است یا درونی؟</font></b></p><b><font size="4"> </font></b> text/html 2016-01-11T06:22:44+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com REZA_ZDR دختر ۴ساله تو تاکسی بغل دستم نشسته بود... http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2237 <i><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><b>دختر ۴ساله تو تاکسی بغل دستم نشسته بود و آلوچه میخورد. <br> گفتم مگه نمیدونی آلوچه بده، چرا میخوری؟<br> <br> گفت پدربزرگم 115سال عمر کرد.<br> <br> باتعجب پرسیدم چون آلوچه میخورد؟<br> <br> گفت نه چون سرش تو کار خودش بود. <br> <br> چنان قانع شدم که الان سه روزه دیگه با کسی حرف نمیزنم </b></font></i> text/html 2016-01-07T20:13:15+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com sheyda @ جمله ای زیبا از پاسکال http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2236 <p align="center"><a href="http://www.yortme.ir/wp-content/uploads/2016/01/87805751004425303371262410515n.jpg"><img width="300" height="212" class="aligncenter size-medium wp-image-346" alt="www.yortme.ir" src="http://www.yortme.ir/wp-content/uploads/2016/01/87805751004425303371262410515n-300x212.jpg"><div align="left"></div></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong>آدم بی مغز و پرگو همچون آدم ولخرج و بی سرمایه است. پاسکال</strong></h3><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.yortme.ir/"><strong><font size="3">http://www.yortme.ir/</font></strong></a></p> <div class="iLikeThis" id="iLikeThis-345"><span class="counter"></span></div> text/html 2016-01-07T20:08:22+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com sheyda @ دانلود آهنگ زیبای میدونم از پیمان باقری http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2235 <p></p> <p align="center"><a href="http://www.yortme.ir/wp-content/uploads/2016/01/photo_2015-12-31_22-05-12.jpg"><img width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-340" alt="yortme.ir" src="http://www.yortme.ir/wp-content/uploads/2016/01/photo_2015-12-31_22-05-12-300x300.jpg"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong>دانلود&nbsp; آهنگ زیبا ، احساسی و شنیدنی از پیمان باقری</strong></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong>جهت دانلود این ترانه زیبا به <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.yortme.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C/" target="_blank">ادامه مطلب</a></span> مراجعه نمایید.</strong></h3> <p><span id="more-339"></span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><br></strong></span></h3> <div class="iLikeThis" id="iLikeThis-339"><span class="counter"></span></div> text/html 2015-12-28T21:00:23+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com sheyda @ ولادت پیامبر http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2234 <p align="center"><a href="http://www.yortme.ir/wp-content/uploads/2015/12/yortme41.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-337" src="http://www.yortme.ir/wp-content/uploads/2015/12/yortme41-300x225.jpg" alt="www.yortme.ir" height="225" width="300"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>با خبر گل به گستان شده است باز امشب</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>دارد او جلوه به صد عشوه و هم ناز امشب</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>بالد از حسن خدادادی خود آن رعنا</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>پرده برداشته چون دلبر طناز امشب</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>بلبل از شوق نگر خنده کنان آمده است</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شادمان بر زبر شاخه به پرواز امشب</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>شب میلاد رسول مدنی و قرشی است</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>کرده جبرئیل بوی تهنیت ابراز امشب</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>گشته رضوان بجنان شاد ز میلاد نبی (ص)</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>با خوشی حوری و غلمان شده دمساز امشب</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>به جهان پای نهاده است محمد (ص) ای دوست</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>بهر بیداری خصمان کند اعجاز امشب</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>از قدومش شده نو دهر کهن در واقع</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>گوئیا گردش چرخ است زآغاز امشب</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong>ولادت پیامبر مهربانی رسول اکرم صلّی الله علیه و آله بر تمامی&nbsp; مسلمانان و یکتا پرستان جهان گرامی باد</strong></span></h3><p><font face="Mihan-IransansBold"><b>منبع:<a href="http://www.yortme.ir/" target="_blank" title=""> وبگاه فرهنگی تفریحی یورتمه</a></b></font></p> text/html 2015-12-21T09:09:28+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com sheyda @ یلداتون مبارک http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2233 <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-38633 size-full" title="عکس نوشته شب یلدا" src="http://dl.namakstan.ir/2015/12/yalda-night-namakstan.ir-6.jpg" alt="فال حافظ , فال حافظ با معنی , فال حافظ اصلی" height="253" width="450"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img class="transparent" src="http://www.keder.ir/wp-content/uploads/2015/12/keder.ir-11.gif" alt="http://up.campin.ir/view/1060585/www.campin.ir-yalda-gif5.gif"></p><p style="text-align: center;"><img class="transparent aligncenter" src="http://www.keder.ir/wp-content/uploads/2015/12/keder.ir-16.gif" alt="http://up.campin.ir/view/1060600/www.campin.ir-yalda-gif12.gif"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img class="transparent" src="http://www.keder.ir/wp-content/uploads/2015/12/keder.ir-12.gif" alt="http://up.campin.ir/view/1060599/www.campin.ir-yalda-gif6.gif"></p> text/html 2015-11-19T17:51:21+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com Amir javan SIR0021 ft. Shahin Sharifi & M.R - 8 http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2225 <p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center;"><strong style="direction: rtl;">دانلود آهنگ Sir0021 ، شاهین شریفی و M.R به نام 8</strong></p><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);">.:: تهیه شده در استدیو امیر جوان ( کبیر رکورد ) ::.</span></p><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="direction: rtl; color: rgb(51, 153, 102);">[ تقدیم به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ]</span>&nbsp;</p><p style="direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;<img title="SIR0021 ft. Shahin Sharifi &amp; M.R - 8" src="http://s6.picofile.com/file/8214523850/SIR0021_ft_Shahin_Sharifi_M_R_8.jpg" alt="SIR0021 ft. Shahin Sharifi &amp; M.R - 8" width="500" height="500" style="direction: rtl; border: none; margin: 6px 0px 0px; color: rgb(255, 0, 0);"></p><div style="direction: rtl; color: rgb(69, 69, 69); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: center;"><br></div><div id="rate_74" style="direction: rtl; color: rgb(69, 69, 69); font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><table width="100%" align="right" style="direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 9pt; font-family: tahoma;"><tbody style="direction: rtl;"><tr style="direction: rtl;"><td style="direction: rtl;"></td></tr></tbody></table></div> text/html 2015-11-09T12:02:26+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com REZA_ZDR از بزرگی پرسیدند: http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2232 <div><span> <div class="iconbg wall_icon" id="wall_icon_7729200" style="display: none;"></div><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-04-4/14/ec923becfda0609e5384f31820e7ca5d-425" mainsrc="http://up.pnu-club.com/images/a8yyswsd398zxu8q95a0.jpg"></span> <div class="genActivity_wallToolset"> <div class="iconbg dropdown_header_setting dropdown_header_setting_arrow" id="dropDown_setting_860965108"> <div class=" dropdown_header_setting_toolset clearfix" id="dropdown_setting_toolset_860965108"> <div class="dropdown_links">&nbsp;</div> <div class="dropDown_up_arrow" id="dropDown_up_arrow_860965108" style="left: 8px;"></div></div></div></div> <div class="activityListRow_maincontent"> <div class="activityListRow_descr"> <div class="activityListRow_descr_content"> <div class="activityListRow_body clearfix"> <div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"> <div class="activityListRow_userWall clearfix" id="body_7729200" style="overflow: hidden;"> <div id="bodyIn_7729200" style="text-align: justify;" itemprop="articleBody" data-rnd="7729200">از بزرگی پرسیدند:<br>شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟<br>پاسخ داد:<br>از کودکی خسته می شود،برای بزرگ شدن عجله می کند <br>و سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود.<br>ابتدا برای کسب مال و ثروت از سلامتی خود مایه میگذارد،<br>سپس برای بازپس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرج می کند.<br>طوری زندگی می کند که گویی هرگز نخواهد مرد <br>و بعد طوری که گویی هرگز زندگی نکرده می میرد.<br>آنچنان زمان خود را صرف آماده شدن برای زندگی می کند<br>که برای زندگی کردن وقت پیدا نمی کند.<br>آنقدر به آینده فکر می کند که متوجه ازدست رفتن امروز خود نیست </div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-11-09T11:58:53+01:00 zendegieejbari.mihanblog.com REZA_ZDR ﻧﺎﻇﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ کجاست؟ http://zendegieejbari.mihanblog.com/post/2231 <div align="center"><br><strong>ﻧﺎﻇﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ<br>ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾﻢ :<br>ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻮﻥ<br>ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻮﻥ<br>ﺑﺸﻨﻮﻥ. ﻣﺎﻫﻢ ﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻤﻮﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ.<br>ﻧﺎﻇﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻗﺎ ﺍﻣﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺠﺎﺱ؟ ﺩﺍﺩ<br>ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ : ﮐﺮﺑﻼ ﮔﻔﺖ :<br>ﺣﺎﻻ ﯾﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﻗﺎ ﺗﻮ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺸﻨﻮﻥ<br>ﻣﺎﻫﻢ ﯾﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺧﻔﻪ ﺷﯿﻢ.<br>ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ، ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻟﺲ<br>ﺍﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ، ﻧﯿﻮﺍﻭﺭﻟﺌﺎﻥ ﻣﻬﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﻪ ،<br>ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﻬﺪ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ .<br>ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ<br>ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻋﺮﺑﺪﻣﻮﻥ<br>ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻋﺬﺭ ﺑﺨﻮﺍﯾﻢ ...<br>ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻭ ﻧﺎﮐﺴﯽ ﻧﮕﯿﻢ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺗﻮ،<br>ﻭﻟﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﻭ ﮐﺮﺑﻼ ﺁﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ<br>ﺻﺪﺍﻣﻮﻧﻮ؟!<br>ﺁﯾﺎ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻨﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﭼﯿﺰﯼ<br>ﺗﻮ ﺩﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ١١ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ؟<br>ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯿﻢ:<br>ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﻮﺍﺩﯼ! ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ! ﻣﺮﮒ ﺑﺮ<br>ﮔﺸﻨﮕﯽ ! ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﻮ<br>ﺩﺷﻤﻨﯽ !<br>ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ : ﻣﺮﮒ ..<br>ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭﮎ ﻧﮑﺮﺩﻡ ،ﭼﺮﺍ ﮐﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ،ﺩﭼﺎﺭ<br>ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻬﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ<br>ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻟﻬﯽ ..! ﻣﺮﺽ ﮐﻪ<br>ﯾﮑﯿﺴﺖ ! ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ<br>ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ<br>ﺗﻮ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ<br>ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻦ .<br>ﻏﺬﺍﯼ ﺷﺐ ﻋﯿﺪﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻪ. ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺍﺯ 20 ﺩﻻﺭ<br>ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ 5 ﺩﻻﺭ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﻘﺮ<br>ﻧﮑﻨﻪ.<br>ﺗﻮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ 1 ﻣﺎﻩ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ, ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ<br>ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ . ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ.</strong></div>