منوی اصلی
قلمرو یک دختر ایرانی
بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه می نگری
 • REZA_ZDR دوشنبه 21 دی 1394 09:59 ق.ظ نظرات ()

  کشاورزی که برای دروکردن علف به مزرعه رفته بود بعداز کمی کار احساس خستگی کرد و گوشه ای دراز کشید و خوابید. در همین زمان "شانس" که از آن طرفها رد می شد او را دید و بالای سر کشاورز رفت و گفت:
  او وقتی که باید کار کند خوابیده است. هوا ابری است و به زودی باران می آید و او با خوابیدن نمی تواند قبل از اینکه باران بیاید علفها را درو کند و به انبار ببرد.
  آنوقت تمام سرزنشها را به من می کند و می گوید این از شانس بد من است که کار ها مانده است. لعنت به این شانس.

  نتیجه

  افراد به دو گروه تقسیم می شوند :

  1- کنترل درونی ها: کسانی که موفقیت یا شکستهای خود را به خود نسبت می دهند. آنها فکر می کنند که مسئول زندگی خویشند و کیفیت زندگی به انتخابها و تلاشهایشان بستگی دارد. شعار آنها این است: تقصیر ماست نه تقدیر ما.

  2- کنترل بیرونی ها: افرادی که علت موفقیت و یا شکستهای خود را
  به عوامل بیرونی از جمله شانس، تقدیر و سختی شرایط اسناد می دهند. فرد با کنترل بیرونی تمایل دارد که کنترل رفتارهایش را به نیروهای خارج از توان و اراده اش نسبت دهد. او برخلاف کنترل بیرونی ها معتقد است ما کنترلی برسرنوشت خود نداریم.

  حال این سوال مطرح است:
  مرکز کنترل شما بیرونی است یا درونی؟

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR دوشنبه 21 دی 1394 09:52 ق.ظ نظرات ()
  دختر ۴ساله تو تاکسی بغل دستم نشسته بود و آلوچه میخورد.
  گفتم مگه نمیدونی آلوچه بده، چرا میخوری؟

  گفت پدربزرگم 115سال عمر کرد.

  باتعجب پرسیدم چون آلوچه میخورد؟

  گفت نه چون سرش تو کار خودش بود.

  چنان قانع شدم که الان سه روزه دیگه با کسی حرف نمیزنم
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR دوشنبه 18 آبان 1394 03:32 ب.ظ نظرات ()
  از بزرگی پرسیدند:
  شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟
  پاسخ داد:
  از کودکی خسته می شود،برای بزرگ شدن عجله می کند
  و سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود.
  ابتدا برای کسب مال و ثروت از سلامتی خود مایه میگذارد،
  سپس برای بازپس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرج می کند.
  طوری زندگی می کند که گویی هرگز نخواهد مرد
  و بعد طوری که گویی هرگز زندگی نکرده می میرد.
  آنچنان زمان خود را صرف آماده شدن برای زندگی می کند
  که برای زندگی کردن وقت پیدا نمی کند.
  آنقدر به آینده فکر می کند که متوجه ازدست رفتن امروز خود نیست
  آخرین ویرایش: دوشنبه 18 آبان 1394 03:34 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR دوشنبه 18 آبان 1394 03:28 ب.ظ نظرات ()

  ﻧﺎﻇﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ
  ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾﻢ :
  ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻮﻥ
  ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻮﻥ
  ﺑﺸﻨﻮﻥ. ﻣﺎﻫﻢ ﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻤﻮﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ.
  ﻧﺎﻇﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻗﺎ ﺍﻣﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺠﺎﺱ؟ ﺩﺍﺩ
  ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ : ﮐﺮﺑﻼ ﮔﻔﺖ :
  ﺣﺎﻻ ﯾﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﻗﺎ ﺗﻮ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺸﻨﻮﻥ
  ﻣﺎﻫﻢ ﯾﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺧﻔﻪ ﺷﯿﻢ.
  ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ، ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻟﺲ
  ﺍﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ، ﻧﯿﻮﺍﻭﺭﻟﺌﺎﻥ ﻣﻬﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﻪ ،
  ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﻬﺪ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ .
  ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ
  ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻋﺮﺑﺪﻣﻮﻥ
  ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻋﺬﺭ ﺑﺨﻮﺍﯾﻢ ...
  ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻭ ﻧﺎﮐﺴﯽ ﻧﮕﯿﻢ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺗﻮ،
  ﻭﻟﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﻭ ﮐﺮﺑﻼ ﺁﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ
  ﺻﺪﺍﻣﻮﻧﻮ؟!
  ﺁﯾﺎ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻨﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﭼﯿﺰﯼ
  ﺗﻮ ﺩﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ١١ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ؟
  ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯿﻢ:
  ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﻮﺍﺩﯼ! ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ! ﻣﺮﮒ ﺑﺮ
  ﮔﺸﻨﮕﯽ ! ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﻮ
  ﺩﺷﻤﻨﯽ !
  ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ : ﻣﺮﮒ ..
  ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭﮎ ﻧﮑﺮﺩﻡ ،ﭼﺮﺍ ﮐﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ،ﺩﭼﺎﺭ
  ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻬﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ
  ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻟﻬﯽ ..! ﻣﺮﺽ ﮐﻪ
  ﯾﮑﯿﺴﺖ ! ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ
  ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ
  ﺗﻮ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ
  ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻦ .
  ﻏﺬﺍﯼ ﺷﺐ ﻋﯿﺪﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻪ. ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺍﺯ 20 ﺩﻻﺭ
  ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ 5 ﺩﻻﺭ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﻘﺮ
  ﻧﮑﻨﻪ.
  ﺗﻮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ 1 ﻣﺎﻩ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ, ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ
  ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ . ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ.
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR پنجشنبه 1 مرداد 1394 10:55 ق.ظ نظرات ()
  پسر گفت: حجابتو رعایت کن، دیدن زیباییهای تو منو به گناه میندازه!..
  .
  دختر گفت: چشماتو درویش کن! مگه من باید به خاطر تو خودمو محدود کنم؟!...
  .
  پسر گفت: طبیعت من نگاه کردن و لذت بردن از زیباییهاست. دست خودم نیست...
  .
  دختر گفت: طبیعت منم نشون دادن زیباییهامه. دختر اگه جلوه گری نکنه که دختر نیست...
  .
  پسر گفت: خوب جلوه گریتو بذار برای شوهرت. این طوری منو هم به گناه نمیندازی...
  .
  دختر گفت: تو نگاه هوس آلودتو بذار برای همسرت. این طوری منو هم محدود نمی کنی...
  .
  پسر گفت: اگه همسر نداشتم چی؟ اگه نتونستم ازدواج کنم چی؟ اگه بعد از ازدواج تو خیابون چشمم به تو افتاد چی؟ مگه می تونم چشمامو ببندم؟
  .
  دختر گفت: اگه منم نتونستم ازدواج کنم چی؟ برای کی جلوه گری کنم؟
  .
  پسر گفت: خدا گفته خودتو بپوشونی. خدا گفته به صبر و نماز پناه ببری. خدا گفته با ایمان و عبادت فقط برای او جلوه گری کنی...
  .
  دختر گفت: خدا گفته تو هم چشماتو کنترل کنی. پیامبر گفته نگاه تو به من تیری زهر آلوده از طرف شیطان. گفته برای کنترل خودت روزه بگیری...
  .
  پسر گفت: اما باور کن با وجود جلوه گری تو کنترل نگاه برای من خیلی سخته.
  انصاف نیست که تو خودتو نپوشونی و از من انتظار داشته باشی نگات نکنم.

  دختر گفت: تو هم اگه نگاهتو کنترل نکنی پوشیدن این همه لباس برام خیلی سخته. انصاف نیست تو به من نگاه کنی و از من انتظار داشته باشی جلوه گری نکنم.
  .
  پسر گفت: اما اگه تو جلوه گری نکنی من دیگه دلیلی برای نگاه بهت ندارم...
  دختر گفت: تو هم اگه نگاه نکنی من دیگه دلیلی برای جلوه گری برات ندارم...
  .
  بهتر نیست که هر دو ، همدیگه رو درک کنیم؟
  بهتر نیست که هر دو ، برای عفت عمومی تلاش کنیم؟ .
  .
  امـروز،شایـد سخـت و طاقت فرسا
  رنـگ سـیاه ، روزه ، تشـنگی ، گـرما
  فردا، شاید همین سیـاهی ها
  باشـد دلیلِ شـفاعـت زهــرا(س)

  ان شاءالله

  .
  .
  آخرین ویرایش: پنجشنبه 1 مرداد 1394 10:55 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR پنجشنبه 1 مرداد 1394 10:45 ق.ظ نظرات ()
  دارا جهان ندارد،

  سارا زبان ندارد

  بابا ستاره ای در

  هفت آسمان ندارد!

  کارون ز چشمه خشکید،

  البرز لب فرو بست

  حتی دل دماوند،
  آتش فشان ندارد

  دیو سیاه دربند،

  آسان رهید و بگریخت
  رستم در این هیاهو،
  گرز گران ندارد
  روز وداع خورشید،
  زاینده رود خشکید
  زیرا دل سپاهان،
  نقش جهان ندارد
  بر نام پارس دریا،
  نامی دگر نهادند

  گویی که آرش ما،
  تیر و کمان ندارد
  دریای مازنی ها،
  بر کام دیگران شد
  نادر ز خاک برخیز،
  میهن جوان ندارد
  دارا ! کجای کاری،
  دزدان سرزمینت
  بر بیستون نویسند،
  دارا جهان ندارد
  آییم به دادخواهی،
  فریادمان بلند است
  اما چه سود،
  اینجا نوشیروان ندارد
  سرخ و سپید و سبز است
  این بیرق کیانی
  اما صد آه و افسوس،
  شیر ژیان ندارد
  کوآن حکیم توسی،
  شهنامه ای سراید
  شاید که شاعر ما
  دیگر بیان ندارد

  هرگز نخواب کوروش،

  ای مهرآریایی
  بی نام تو،وطن نیز
  نام و نشان ندارد.
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 10:12 ق.ظ نظرات ()
  دختر بودن یعنی شالت افتاد..!!
  دختر بودن یعنی عکس کیه تو گوشیت..!!
  دختر بودن یعنی این چی پوشیدی گمشو عوض کن..!!
  دختر بودن یعنی آرزوی سفر مجردی رو به گور بردن..!!
  دختر بودن یعنی خوشگله میشه برسونمت...!!!
  دختر بودن یعنی همون که یه روز میره گل بچینه , میره گلاب بیاره تا شوهرش بدن بااجازه ی ، بزرگترا...!!!
  دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و خاله وعمه ت هستن..!!
  دختر بودن یعنی 100 تا سکه کمه , من دخترم رو زیر 150 تا نمیدم....!!!
  دختر بودن یعنی اول ناموس پدر و برادر بعد هم ناموس شوهر !!..
  دختر بودن یعنی " دخترو چه به رانندگی ؟ "!!..
  دختر بودن یعنی کتک های داداش..!!
  دختر بودن یعنی آبجی لباس های مارو شستی؟!؟!...
  دختر بودن یعنی وسطه سریال بهت بگن پاشو چای بیار!!!...
  دختربودن یعنی " برو تو ، دم در وای نستا"..
  دختر بودن یعنی "خوب به سلامتی لیسانس هم که گرفتی دیگه باید شوهرت بدیم"!!!!!!! :(:(:(

  به سلامتی همه ی دخترای سرزمینم ایـــــــــــــــــران
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 09:43 ق.ظ نظرات ()
  یه شبایى تو زندگى هست كه
  وقتى دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنى به چیزایى میرسى كه نمیدونى تقدیرت بوده یا تقصیرت...
  به ادمایى میرسى كه نمیدونى دردن یا همدرد...
  به لحظه هایى میرسى كه هضمش واسه دل كوچیكت سخته و به دردایى میرسى كه براى سن و سالت بزرگه...
  به ارزوهایى كه توهم شد...
  رویاهایى كه گذشت....
  به چیزایى كه حقت بود اما شد توقع...
  و زخمهایى كه با نمك روزگار اغشته شد.....
  و احساسى كه دیگران اشتباه مى نامند...
  و دست آخر دنیایى كه بهت پشت كرده......
  وبازهم انتهاى دفتر خودت میمانى....
  و زخمهایى كه روزگار پشت هم میزند...
  و سكوت هم دواى دردش نیست...
  كاش دنیا مهربان تر بودى.......
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 04:19 ب.ظ نظرات ()

  بارداری دسته جمعی دختران در تعطیلات !!


  بارداری دسته جمعی دختران در تعطیلات !!
  خبرنامه دانشجویان ایران: نوزده ژانویه 2011 ویدیویی بر روی شبکه خبری سی ان ان آمریکا قرار گرفت که در آن از باردار شدن 90 دانش آموز دختر کمتر از 18 سال یک دبیرستان در ممفیس آمریکا خبر می داد. دبیرستان Frayser در ممفیس ایالات متحده آمریکا که کمتر از 800 دانش آموز دارد، در هفته گذشته با واقعیتی مواجه شد که نشان می داد بیش از 11 درصد دانش آموزان آن دبیرستان در انتظار فرزند خویش هستند!
   
  یکی از دانش آموزان این دبیرستان در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها گفته است : “این خیلی طبیعی است. وقتی که ما از تعطیلات تابستانی بر می گردیم هزاران نفر شکم هایشان بالا آمده است!”.

  به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، "خرچنگ زاده در غربت" نوشته است: حالا تلویزیون ها و شبکه های خبری ممفیس آمریکا سخت به تکاپو افتاده اند تا با ساختن برنامه های تلویزیونی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی به دختران “نه گفتن ” را بیاموزند! نکته جالب توجه این است که یکی از مقامات گفته است که افراد مسن تری که از خارج شهر به اینجا می آیند به دختران شهر به عنوان طعمه های آسان می نگرند و در ایجاد مشکل نقش اساسی دارند!

  به شهادت آمار مرکز کنترل بیماری ها  (Center of disease control)، ایالات متحده آمریکا بیشترین میزان بارداری نوجوانان زیر 20 سال را در سراسر جهان دارد. بارداری نوجوانان باعث بروز مشکلات عدیده ای هم چون ترک تحصیل کودکان ، تنها ماندن برای تمام عمر و به دوش کشیدن مسوولیت فرزند ناخواسته و طرد شدن توسط خانواده می شود. مرکز کنترل بیماری ها آماری بالغ بر 750 هزار کودک باردار در سال را برای آمریکا ارایه داده است و می افزاید از هر ده مورد بارداری 8 مورد ناخواسته بوده است و در 81 درصد موارد این بارداری ها در خارج از عرف ازدواج صورت گرفته است.

  این آمار در حالی ارایه شده است که در کشور آمریکا آموزش های جنسی از سنین کودکی در مدارس به دانش آموزان داده می شود و این کشور سالانه ملیاردها دلار صرف آموزش روش های ضد بارداری  می کند. تنها در سال 2002 میلادی کشور آمریکا 1.73 ملیادر دلار صرف آموزش روش های ضد آبستنی کرده است که 653 ملیون دلار آن صرف نوجوانان شده است. با این حال به نظر می رسد این آموزش ها نتوانسته است کمکی در جلوگیری از سقوط اخلاقی جامعه آمریکا بکند.

  اما این آمار و ارقام تنها به کشور آمریکا و مهد تمدن غرب منتهی نمی شود و سایر کشورهای اروپایی و غربی نیز از این معضل فرهنگی در امان نبوده اند. به طور مثال به جدولی که یونیسف در سال 2001 برای چند کشور اروپایی منتشر کرده است در زیر دقت کنید. این آمار میزان بارداری از هر هزار دختر 15 تا 19 ساله در برخی کشورهای غربی است.

   
  این آمار که متعلق به  سال 1996 میلادی یعنی 15 سال پیش است در اولین ستون تعداد افراد در 1000 نفر را نشان می دهد و آخرین ستون درصد سقط جنین را گزارش می کند (+). بعد از آمریکا ، کشورهایی هم چون اسراییل ، انگلستان ، اسلواکی ایسلند کانادا و استرالیا در صدر سقوط کردگان قرار دارند.

  گویی آمار و ارقام دست به دست هم داده اند تا پرده از یک واقعیت تلخ و دردآور در جوامع متمدن (!) غربی بردارند: سقوط شتابان اخلاقیات به رغم ادعای اخلاق مداری اومانیستی

  آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 04:20 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR چهارشنبه 19 فروردین 1394 10:06 ق.ظ نظرات ()

  عکس های وحشتناکی که مو به تن سیخ می کنند!

  عکس های وحشتناک و ترسناک دلهره آور از منظره های مختلف

  در این بخش  تصاویری را خواهید  دید که شما را به فکر وا می دارند و می ترسانند. در آن ها ظهور اشباح یا حوادث غم انگیز را خواهید دید و برخی از آن ها تنها عجیب و غریب به نظر می رسند. این عکس ها دستکاری نشده اند حتی بعضی از آن ها توسط کارشناسان هم مورد بررسی قرار گرفته اند، اما صرف نظر از واقعی بودن یا نبودنشان واقعا وحشتناک هستند!

  تصویر از زنی که به تازگی فوت شده بود!
  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  اتاق خواب یک مقتول

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  این عکس در 1939 گرفته شده است. وجود عروسک این عکس را ترسناک کرده است. اما چیزی که آن را وهم آورتر می کند این است که انگار کسی در حال ورود به خانه است!

  بدن آویزان از سقف!

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  واقعی بودن یا نبودن این عکس مورد بحث است، برخی عقیده دارند به دلیل استفاده مجدد از فیلم و همپوشانی دو عکس بدین صورت در آمده و برخی معتقدند این عکس واقعیست. درهرصورت واقعا عجیب و ترسناک است.

  رد پا در رآکتور هسته ای متروک!

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  سخت است توضیح اینکه چرا کسی اینجا بوده، آن هم پابرهنه!

  خودکشی

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  تصویر اتفاقی از یک خودکشی، پل یانگ تسه.

  قربانیان قتل عام جونزتاون، تگزاس

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  روح…

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  آن چه که در مورد این عکس، وحشت آور است این است که توسط دوربینی که در پاگرد نصب شده و در طول شب به طور خودکار عکاسی می کرد گرفته شده و جالب تر این که هیچ عکس دیگری از این پسربچه در آن وجود ندارد!

  شبح زن سفیدپوش

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  این عکس در سال 1975  توسط زن از شوهرش در کلیسای Worstead  گرفته شده، آن ها قسم می خورند که هیچکسی پشت مرد نبوده و زمانی که آن ها در این مورد از کشیش سوال کردند کشیش به آن ها از زنی سفیدپوش که 150 سال پیش آن جا بوده گفت.

  روح سرگردان

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  در این عکس پسربچه ای سرگردان با لباس خواب سفید مشاهده می شود. این عکس توسط  Neil Sandbach زمانی که برای عکاسی از مزرعه استخدام شده بود گرفته شده است.

  شبح صورت ترسناک

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  این توسط مردی به نام روی در چیکو، تگزاس، کالیفرنیا گرفته شده است. او می گوید هیچ کس در کامیون وجود نداشته!

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  سخت است بگوییم چیزی اشتباه در این عکس وجود دارد یا او برای خنده دار شدن این کار را کرده است.

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  این عکس بسیار ترسناک است و تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که فتوشاپی نیستند.

  تصاویر فوق العاده وحشتناک و باورنکردنی که بصورت اتفاقی گرفته شده اند!

  این زن به مدت 24 سال توسط مادرش حبس شده بود!

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR یکشنبه 5 مرداد 1393 02:08 ب.ظ نظرات ()
  لب شما چه مزه ای هست!؟
  لطفاااا کامنت
  فروردین: ترش
  اردیبهشت: شوووور
  خرداد: ترش و گاهی شیرین
  تیر: تلخ
  مرداد: شیرین
  شهریور: خوشمزه
  مهر: وانیلی
  آبان: مزه ی دوست داشتنی
  آذر: ترش و شور
  دی: با نمک ترررررین
  بهمن: کاکائویی
  اسفند: طعم خنک و خوشبو
  بی لب بشی اگه جواب ندی 
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR یکشنبه 5 مرداد 1393 02:03 ب.ظ نظرات ()
  چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..
  یکی که بهش اعتماد داری ..
  بهت اعتماد داره ..
  از دلتنگی هاش برات میگه ..
  از دلتنگی هات براش میگی ..
  آروم میشه ..
  آروم میشی ..
  حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..
  این حس مثل قطره های بارون پاکه ..
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR شنبه 4 مرداد 1393 06:04 ب.ظ نظرات ()
  دوستــــ دارم 

  یك كلمه است با دنیایی از مسئولیتــــ 

  گفتنش هنر نیستــــ!! 

  مسئولیت پذیرفتنش هنر استــــ ...
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR جمعه 27 تیر 1393 01:08 ب.ظ نظرات ()
  من یه دختــــرم ...

  لوس نیستم ولی دوس دارم از سرو کول کسی که عاشقشم آویزون شم، خیلی که کلافه شد بپرم بوسش کنم!
  :))

  خودمو پرت کنم رو تخت عکسشو نگاه کنم و هی قربون صدقش برم ! :)

  بشینم روبروش و واسه گازگاز کردنش نقشه بکشم ! :)

  شبا وقت خواب با عطروپیراهنش آروم بخوابم ! :)

  عکسشو با ته ریش بکشم و بگم اینجوری عاشقتم ! (شوخی کردم بی ته ریش :))

  موقع غذا خوردن حواسشو پرت کنم بشقاب پر غذا کنم! :)

  موقع رد شدن از خیابون به هوای ترس از ماشینا دستشو محکم بگیرم! :)

  بااینکه عاشق موتورم بگم ازش میترسم که به این بهونه بتونم محکم بغلش کنم ! :)

  کفش پاشنه بلند بپوشم که راحت دستشو دور کمرم حلقه کنه ! :)

  تو اوج شیطنتام واسش خانومی کنم !:)

  من نه دیوونم نه بچه ، فقط عاشقی رو

  اینجوری بلدم ...!:)))

  آخرین ویرایش: جمعه 27 تیر 1393 01:09 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR یکشنبه 15 تیر 1393 10:36 ب.ظ نظرات ()  mn asheqe hamchin kadum

  كدوم خوب تره راستش رو بگین ؟
  آخرین ویرایش: سه شنبه 31 تیر 1393 04:25 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 5 1 2 3 4 5
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو