منوی اصلی
قلمرو یک دختر ایرانی
بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه می نگری
 • Amir javan پنجشنبه 28 آبان 1394 09:21 ب.ظ نظرات ()

  دانلود آهنگ Sir0021 ، شاهین شریفی و M.R به نام 8

  .:: تهیه شده در استدیو امیر جوان ( کبیر رکورد ) ::.

  [ تقدیم به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ] 

   SIR0021 ft. Shahin Sharifi & M.R - 8


  آخرین ویرایش: جمعه 24 مهر 1394 09:18 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR دوشنبه 18 آبان 1394 03:32 ب.ظ نظرات ()
  از بزرگی پرسیدند:
  شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟
  پاسخ داد:
  از کودکی خسته می شود،برای بزرگ شدن عجله می کند
  و سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود.
  ابتدا برای کسب مال و ثروت از سلامتی خود مایه میگذارد،
  سپس برای بازپس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرج می کند.
  طوری زندگی می کند که گویی هرگز نخواهد مرد
  و بعد طوری که گویی هرگز زندگی نکرده می میرد.
  آنچنان زمان خود را صرف آماده شدن برای زندگی می کند
  که برای زندگی کردن وقت پیدا نمی کند.
  آنقدر به آینده فکر می کند که متوجه ازدست رفتن امروز خود نیست
  آخرین ویرایش: دوشنبه 18 آبان 1394 03:34 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • REZA_ZDR دوشنبه 18 آبان 1394 03:28 ب.ظ نظرات ()

  ﻧﺎﻇﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ
  ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾﻢ :
  ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻮﻥ
  ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻮﻥ
  ﺑﺸﻨﻮﻥ. ﻣﺎﻫﻢ ﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻤﻮﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ.
  ﻧﺎﻇﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻗﺎ ﺍﻣﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺠﺎﺱ؟ ﺩﺍﺩ
  ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ : ﮐﺮﺑﻼ ﮔﻔﺖ :
  ﺣﺎﻻ ﯾﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﻗﺎ ﺗﻮ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺸﻨﻮﻥ
  ﻣﺎﻫﻢ ﯾﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﺧﻔﻪ ﺷﯿﻢ.
  ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ، ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻟﺲ
  ﺍﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ، ﻧﯿﻮﺍﻭﺭﻟﺌﺎﻥ ﻣﻬﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﻪ ،
  ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﻬﺪ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ .
  ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ
  ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻋﺮﺑﺪﻣﻮﻥ
  ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻋﺬﺭ ﺑﺨﻮﺍﯾﻢ ...
  ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻭ ﻧﺎﮐﺴﯽ ﻧﮕﯿﻢ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺗﻮ،
  ﻭﻟﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﻭ ﮐﺮﺑﻼ ﺁﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ
  ﺻﺪﺍﻣﻮﻧﻮ؟!
  ﺁﯾﺎ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻨﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﭼﯿﺰﯼ
  ﺗﻮ ﺩﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ١١ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ؟
  ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯿﻢ:
  ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﻮﺍﺩﯼ! ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ! ﻣﺮﮒ ﺑﺮ
  ﮔﺸﻨﮕﯽ ! ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﻮ
  ﺩﺷﻤﻨﯽ !
  ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ : ﻣﺮﮒ ..
  ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭﮎ ﻧﮑﺮﺩﻡ ،ﭼﺮﺍ ﮐﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ،ﺩﭼﺎﺭ
  ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻬﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ
  ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻟﻬﯽ ..! ﻣﺮﺽ ﮐﻪ
  ﯾﮑﯿﺴﺖ ! ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ
  ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ
  ﺗﻮ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ
  ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻦ .
  ﻏﺬﺍﯼ ﺷﺐ ﻋﯿﺪﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻧﻪ. ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺍﺯ 20 ﺩﻻﺭ
  ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ 5 ﺩﻻﺭ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﻘﺮ
  ﻧﮑﻨﻪ.
  ﺗﻮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ 1 ﻣﺎﻩ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ, ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ
  ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ . ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ.
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • sheyda @ شنبه 2 آبان 1394 11:24 ق.ظ نظرات ()

  اشعار روز عاشورا, اشعار شام غریبان

  چون خودی را در رهم کردی رها
  تو  مرا  خون،  من  ترایم  خونبها


  هرچه بودت، داده ایی اندر  رهم
  در رهت من هر چه دارم می دهم


  شاه گفت ای محرم اسرار ما
  محرم اسرار ما از یار ما


  گرچه تو محرم به صاحبخانه ایی
  لیک تا اندازه ای  بیگانه ایی


  آنکه از پیشش سلام آورده ایی
  وآنکه از نزدش پیام آورده ایی


  بی حجاب اینک هم آغوش منست
  بی تو رازش جمله درگوش منست


  از میان رفت آن منی و آن تویی
  شد یکی مقصود و بیرون شد دویی


  گر تو هم بیرون روی نیکوترست
  زآنکه غیرت آتش این شه پرست


  جبرئیلا رفتنت زینجا نکوست
  پرده کم شو در میان ما و دوست


  رنجش طبع مرا مایل مشو
  در میان ما و او حایل مشو


  از سر زین بر زمین آمد فراز
  وز دل و جان برد بر جانان نماز


  با وضویی از دل و جان شسته دست
  چار تکبیری بزد بر هر چه هست


  گشته پر گل ساجدی عمامه اش
  غرقه اندر خون نمازی جامه اش


  و آن سپاه ظلم و  آن  احزاب جور
  چون شیاطین مر نمازی را به دور


  تیر بر بالای تیر  بیدریغ
  نیزه بعد نیزه  تیغ از بعد تیغ


  قصه کوته شمرذی الجوشن رسید
  گفتگو را   آتش خرمن  رسید


  ز آستین، غیرت برون آورد دست
  صفحه را شست و قلم را سر شکست

   

  شعر روز عاشورا, اشعار ویژه عاشورا

  شعر روز عاشورا

   

   لاجرم آن شاهد صبح ازل
  پادشاه دلبران عزوجل


  چون جمال بی مثال خود نمود
  ناظران را عقل و دل از کف ربود


  پس شراب عشقشان در جام (پیمانه)ریخت
  هر یکی را در خور اندر کام ریخت


  باده شان اندر رگ و پی جا گرفت
  عشقشان در جان و دل مأوا گرفت


  جلوه ی معشوق شور انگیز شد
  خنجر عاشق کشی خونریز شد


  پس به راه امتحان شد رهسپار
  خواست تا پیدا کند آلات کار


  بانگ برزد فرقه ی ناکام را
  بی نصیبان نخستین جام را


  کای زجام اولین تان اجتناب
  جام دیگر هست ما را پر شراب


  ظلم می ریزد از این لبریز جام
  ساقیش جام شقاوت کرده نام


  مستی آن عشرت و عیش و سرور
  نشئه ی آن نخوت و تاز و غرور


  هر دو می لیکن مخالف در خواص
  هر یکی را نشأه یی ممتاز و خاص


  آن یکی مشحون ز تسلیم و رضا
  آن یکی مملو ز آسیب و قضا


  کیست کو زین جام گردد جرعه نوش ؟
  پند ساقی را کشد چون دُر به گوش ؟


  پرده پیش چشم حق بینان شود
  آلت قتاله ی اینان شود


  ظلمتی گردد بپوشد نور را
  فوق روز آرد شب دیجور را


  بر کشد بر قتلشان شمشیر تیز
  جسمشان راسازد از کین ریز ریز


  تلخ سازد آب شیرینشان به کام
  روز روشنشان کند تاریک شام


  گردد از تأثیر این فرخ شراب
  از جلال و جاه و منصب کامیاب


  لیکن آخر نار سوزان جای اوست
  دوزخ آتشفشان مأوای اوست

  اشعار روز عاشورا, اشعار شام غریبان

   

  كـشـتـه دیـن گـفـت خـواهـم بـا خـدا سـودا كنم
  مـیـروم در كــربـ‍ـلا تــا نـهـضـتـی بـرپـا كنم


  مـن حـسـیـنـم نـوگـل بـسـتـان زهــرای بـتــول
  حكـم یـزدان را مـیـان مـسـلمین اجرا كنم


  مـیـروم تـا داد مـظـلـومــان سـتــانــم از یـزیـد
  دیــن خـیــرالــمـرسـلـیـن را تا ابد احیا كنم


  مـیـروم بـا دشـمـن قـرآن بـجـنـگـم چون علی
  روزگــار ظـالـمـیــن را چـون شب یلدا كنم


  مـیـروم بــا خــون یـــاران و جــوانـان عـزیز
  آبـیـاری گـلــسـتــان عـتـرت طــاهــا كـنــم


  مـیـروم تـــا از دم تــیـــغ عـــدالـــت تـــا ابـــد
  نـقـش ظـالـم نـاپـدیـد از صـفحه ی دنیا كنم


  مـیـروم تـا ریـشــه كــن ســازم بـنـای ظلم را
  مـیـــروم تــا كــاخ عــدل و داد را برپا كنم


  مـیـروم تــا خــون پــاك اكــبــر و عــبـاس را
  از دل و جان در ره معشوق خود اهدا كنم


  مــیـروم دسـت سـتـم كـوتــه كـنم از جان خلق
  گـمـرهـان را رهـبـری بـا خـطـبه غرا كنم


  مـیــروم تــا بــا بـیــان نــغـــز و گـفـتار فصیح
  ظـالـم غـافـل ز حـق را تـا ابـد رسـوا كـنم


  مــیــروم تـا كـشــتــی دیـن را بـه ساحل آورم
  مـسـلـمیـن را ایمن از طوفان محنتها كنم


  مـیـروم تـا بـا فـداكـــاری هـفـتــــاد و دو تـــن
  دفـتـ‍ر تـاریـخ دین حق به خون امضا كنم


  مـیـروم بـهـر نـجـات عـاصـیــان در روز حشر
  خـط آزادی طـلـب از خــالــق یـكــتــا كنم


  میروم امروز تا صد چون «حیاتی» را به دهر
  فــارغ و آســوده از انــدیــشــه فـردا كنم

   

  منبع:emam8.com

  آخرین ویرایش: جمعه 1 آبان 1394 10:09 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • sheyda @ جمعه 1 آبان 1394 09:07 ب.ظ نظرات ()

  واقعه عاشورا,آشنایی با واقعه عاشورا,ماه محرم, روز دهم ماه محرم

  آشنایی با واقعه عاشورا
  عاشورا روز دهم ماه محرم است. شهرت این روز نزد شیعیان به دلیل وقایع عاشورای سال ۶۱ هجری قمری است که با گاه‌شماری هجری خورشیدی این روز مطابق است با ۲۱ مهر ۵۹
  در این روز امام حسین (ع) و یارانش در واقعه کربلا در جنگ با لشکر یزید به شهادت رسیدند و مسلمانان در آن روز سوگواری می‌کنند.


  سابقهٔ سوگواری و برپایی عزاداری برای حسین بن علی (ع) به اولین روزهای بعد از عاشورا، در محرم سال ۶۱ هجری می‌رسد.
  اولین مراسم سوگواری را حضرت زینب (س) در مسجد کوفه بر امام حسین (ع) برگزار کرد. قبل از آن در کنار اجساد شهدا در کربلا برگزار شد.


  روز دهم محرم، روز شهادت سالار شهیدان و فرزندان و اصحاب او در کربلا است. عاشورا در تاریخ جاهلیت عرب، از روزهای عید رسمی و ملی بوده و در آن روزگار، در چنین روزی روزه می‌گرفتند، روز جشن ملی مفاخره و شادمانی بوده است و در چنین روزی لباس‌های فاخر می پوشیدند و چراغانی و خضاب می‌کردند.


  در جاهلیت، این روز را روزه می‌گرفتند. در اسلام، با تشریع روزه رمضان، آن روزه نسخ شد.
  در فرهنگ شیعی، به خاطر واقعه شهادت امام حسین (ع) در این روز، عظیم ترین روز سوگواری و ماتم به حساب می‌آید که بزرگترین فاجعه و ستم در مورد خاندان پیامبر (ص) انجام گرفته و دشمنان اسلام و اهل بیت (ع) این روز را خجسته شمرده به شادی می‌پرداختند، اما پیروان خاندان رسالت، به سوگ و عزا می‌نشینند و بر کشتگان این روز می‌گریند.


  امامان شیعه، یاد این روز را زنده می‌داشتند، مجلس برپا می‌کردند، بر حسین بن علی(ع) می گریستند، آن حضرت را زیارت می‌کردند و به زیارت او تشویق و امر می کردند و روز اندوهشان بود.


  از جمله آداب این روز، ترک لذتها، دنبال کار نرفتن، پرداختن به سوگواری و گریه، تا ظهر چیزی نخوردن و نیاشامیدن، چیزی برای خانه ذخیره نکردن، حالت صاحبان عزا و ماتم داشتن و ... است.


  در دوران سلطه امویان و عباسیان، شرایط اجتماعی اجازه مراسم رسمی و گسترده در سوگ اباعبدالله الحسین (ع) را نمی‌داد، اما هرجا که شیعیان قدرت و فرصتی یافته اند سوگواری پرشور و دامنه داری در ایام عاشورا به راه انداخته‌اند.


  از قرن‌ها پیش عاشورا به عنوان تجلی روز درگیری حق و باطل و روز فداکاری و جانبازی در راه دین و عقیده، شناخته شده است.


  حسین بن علی(ع) در این روز، با یارانی اندک ولی با ایمان و صلابت و عزتی بزرگ و شکوهمند با سپاه سنگدل و بی‌دین حکومت ستم یزدی به مقابله برخاست و کربلا را به صحنه همیشه زنده عشق خدایی و آزادگی و حریت مبدل ساخت.


  عاشورا گرچه یک روز بود، اما دامنه تاثیر آن تا ابدیت کشیده شد و چنان در عمق وجدانها و دلها اثر گذاشته که همه ساله دهه محرم و بویژه عاشورا، اوج عشق و اخلاص نسبت به معلم حریت و اسوه جهاد و شهادت، حسین بن علی(ع) می گردد و همه، حتی غیر شعیه، در مقابل عظمت روح آن آزادمردان تعظیم می‌کنند.


  امام حسین(ع) که به دعوت اهل کوفه از مکه عازم این شهر بود تا به شیعیان انقلابی بپیوندد و رهبری آنان را به عهده گیرد، پیش از رسیدن به کوفه، در کربلا به محاصره نیروهای ابن زیاد در آمد و چون حاضر نشد ذلت تسلیم و بیعت با حکومت غاصب و ظالم یزیدی را بپذیرد، سپاه کوفه با او جنگیدند.


  حسین و یارانش روز عاشورا لب تشنه با رشادتی شگفت تا آخرین نفر جنگیدند و به شهادت رسیدند و بازماندگان این قافله نور، به اسارت نیروهای ظلمت درآمده به کوفه برده شدند. هفتاد و دو تن یاران شهید او، بزرگترین حماسه بشری را آفریدند و یاد خویش را در دل تاریخ و وجدان بشرهای فضیلت خواه، ابدی ساختند.


  عاشورا در مقایسه با بسیاری از رخدادهای دیگر، حجم کمی از وقایع را به خود اختصاص داده و آغاز و انجام آن، در برهه ای کوتاه اتفاق افتاده است. اما یکی از حوادثی است که در طول تاریخ خویش، بیشترین توجه را به خود جلب کرده و علاوه بر نقش گسترده وتاثیر عمیق اجتماعی تاریخی خود، به صورت فرهنگی ویژه با ساختاری منحصر به فرد در آمده است.

  منبع:hamshahrionline.ir

  آخرین ویرایش: جمعه 1 آبان 1394 09:10 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • sheyda @ جمعه 1 آبان 1394 08:53 ب.ظ نظرات ()

  واقعه ی کربلا اتفاق می افتد ...

  هرگاه ؛

  دلت با دینت نباشد ،

   قدمت با قلمت نباشد ،

  و عملت به قولت نباشد ...

  آری بدون شک اتفاق می افتد ؛

  هرگاه ... هرگاه ... هرگاه ...  روز تاسوعا,نهم محرم روز تاسوعا,وقایع روز تاسوعا

  آخرین ویرایش: جمعه 1 آبان 1394 09:00 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • sheyda @ جمعه 1 آبان 1394 08:35 ب.ظ نظرات ()

  " هَل مِن ناصر یَنصُرنی

             کیست مرا یاری کند؟ "

  و عجیب است که

  هر که ندایت را لبیک گفت ؛

  از سوی تو یاری شد و سعادتمند

  و هر که روی برگرداند مغبون و زیان دیده

  آقای من ؛

  از ندایت " کیست که بخواهد یاریش کنم؟ " می شنوم.

  لبیک یا حسین و روحی فداک

  صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین

  صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین

  صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین


  کربلا

  کربلا

  آخرین ویرایش: جمعه 1 آبان 1394 08:52 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic