تبلیغات
قلمرو یک دختر ایرانی - کودکی که بهترین سوژه بود

کودکی که بهترین سوژه بود

تابلو ؛ نقاش را ثروتمند کرد.

شعر ِشاعر به چند زبان ترجمه شد.

کارگردان جایزه ها را درو کرد...

و هنوز سر همان چهار راه واکس میزند

کودکی که بهترین سوژه بود[ سه شنبه 28 بهمن 1393 ] [ 11:22 ب.ظ ] [ sheyda @ ]