تبلیغات
قلمرو یک دختر ایرانی - زن بودن کار مشکلیست
منوی اصلی
قلمرو یک دختر ایرانی
بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه می نگری
زن بودن کار مشکلیست

مجبوری مانند یک بانو رفتار کنی

همانند یک مرد کار کنی

شبیه یک دختر جوان بنظر برسی

ومثل یک خانم مسن فکرکنی!

ای بزرگ هنرمند زمان خسته نباشی.