تبلیغات
قلمرو یک دختر ایرانی - ورود عشق
منوی اصلی
قلمرو یک دختر ایرانی
بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه می نگری

بر در قلبم نوشتم «ورود ممنوع» عشق آمدو گفت من بی سوادم