تبلیغات
قلمرو یک دختر ایرانی - الهی
منوی اصلی
قلمرو یک دختر ایرانی
بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه می نگری

خدایا!

یاری ام ده که گناهانم بسیاراست،

امابخشایش تو از آن عظیم تر.

گرتویار باشی،

کسی رایارای ستم راندن برمن نیست

وچون تو رهایی دهی،

هیچ کس را زهره ی در بند کشیدنم نیست.

دستگیرم شو که توانای مطلق تویی

ومن از پا افتاده ای بیش نیستم،

اما باهمه ناتوانی،دست از دامن مهرت نمی کشم.

پس مرا قدرتی عطا کن

تادر هر دم وبازدم،شکر نعمت تورا بجای آورم

ودر همه نقش های هستی،جلوه شوکت تورا بنگرم.